Mezinárodní řád Křižovníků s červeným srdcem, společenství Svatého Cyriaka
Translate »

Řád usiluje o jednotu všech křesťanů a lidí dobré vůle, bez ohledu na národnost, rasu nebo náboženství. Řád je chce spojit a pomáhat všem potřebným v nouzi.

X
Facebook
Youtube